GDPR


KingProtein este denumirea comerciala al SPORTS NUTRITION S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Drumul Ponoarele 11-17, sector 1, cu numar de ordine in Registrul Comertului J40/6930/17.05.2018, Cod Unic de Inregistrare fiscala RO39366377, in continuare KingProtein sau noi, in sensul legislatiei cu privire la protectia datelor, suntem operator atunci cand prelucram datele dvs cu caracter personal.

 

Datele dvs cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de catre KingProtein numai in masura permisa prin Regunalemntul general al Uniunii Europene 679/2016 privind proctectia persoanelor fizice privind prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora (GDPR).

 

Date cu caracter personal - informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila, direct sau indirect, in special prin referire la elemente de identitate precum nume, numar de identitate, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specificie, proprii identitatii sale fizice, psihice, genetice, fioziologice, economice, culturale, sociale.

 

Operator - persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopuri si mijloace de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

Prelucrare - operatiuni asupra seturilor de date cu caracter personal, cum ar fi inregistrarea, colectarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, punerea la dispozitie sau disiminarea in al mod, combinarea sau alinierea, restrictionarea, distrugerea sau stergerea.

 

Consimtamant - al persoanei vizate inseamna vointa libera a acesteia, informata si lipsita de ambiguitate prin care accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datale sale cu caracter personal sa fie prelucrate.

 

 

KingProtein (Sports Nutrition S.R.L.), prelucreaza date cu caracter personal colectate cu scopurile mentionate mai sus si in alte situatii in temeiul consimtamantului clientilor, scopul fiind informarea clientilor/utilizatorilor privind situatia contului lor de pe www.kingprotein.ro , informarea acestora asupra statusul comenzilor lor si livrarea comenzilor acestora.

 

Prin citirea prezentei Politici de protectia datelor cu caracter personal ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de GDPR:

- dreptul la transparenta informatiilor

- dreptul la transparenta comunicarilor si a modalitatilor de exercitare a drepturilor dvs

- dreptul la restrictionarea prelucrarii

- dreptul la portabilitatea datelor

- dreptul la opozitie si de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat

- dreptul de a va adresa Autoritatii de Supraveghere (ANSPDCP) in caz de incalcare a drepturilor dvs garantate de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal

 

KingProtein poate furniza datele dvs cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care se garantaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorii serviciilor de curierat, servicii bancare, alte companii cu care putrem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, imputerniciti ai KingProtein ce actioneaza in limitele si scopurile stabilite de KingProtein, conform conditiilor din prezenta Politica.